Խնդիրներ

  • Մաթեմ երկու

Ինչքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը, եթե լայնությունը 167 սմ է, իսկ երկարությունը 6 անգամ շատ։

Ինչքա՞ն է ուղղանկյան մակերեսը, եթե լայնությունը 1052 սմ է, իսկ երկարությունը 2 անգամ քիչ։

Ինչքա՞ն է ուղղանկյան ծավալը եթե, երկարությունը 1472 սմ է, լայնությունը 200 սմ է, իսկ բարձրությունը 400 սմ մ։

Ինչքա՞ն է Քառակուսու ծավալը եթե, երկարությունը 600 մ է, իսկ բարձրությունը 1329 սմ մ։

Ինչքա՞ն է ուղղանկյան ծավալը եթե, երկարությունը 90 կմ է, լայնությունը 200 մ է, իսկ բարձրությունը 400 մ։

Leave a Reply