Ծաղիկների երգը

  • Մայրենի

Մեծ գոլն ընկավ, ձընհալն ընկավ, 
Հողը շընչեց, զեփյուռն եկավ, 
Արևն ելավ վառ ճառագած,
Հարցմունք արավ հողին հակված.

Արևը

— Սիրուն աղջիկ, ի՞նչ ղըրկեմ քեզ։
Աղջիկը
— Ես ծաղիկներ կուզեմ պես-պես։
Արևը
— Ա՛յ աղբյուրներ, ա՛յ գետակներ,
Սառցի ներքև քընա՞ծ եք դեռ.
Դո՛ւրս եկեք, դո՛ւրս,

Շո՜ւտ, դեպի լուս,
Նոր աշխուժով
Ու նոր ուժով
Կարկաչեցեք
Ու կանչեցեք

Հողում քընած սիրուններին՝
Ծաղիկներին ու ծիլերին։
Ջրերը
— Վո՛ւշ-վո՛ւշ, վո՛ւշ-վո՛ւշ,
Էս ի՛նչքան, ուշ…
Աղջի՛, աղջի՛, ծիլ-ծաղիկներ,

գոյականներ

գոլ, ձնհալ, հող, զեփյուռ, արև, ճառագած, հարցմունք, աղջիկ, ծաղիկ, աղբյուր, գետակ,  լուս, ուժ, ծիլ, ջուր, ։

ածականներ

մեծ, վառ, սիրուն, պես-պես, սարցե։

Leave a Reply