Կալիֆոռնիական որդեր

  • Ինչու են կոչվում կալիֆոռնիական

Կոչվում է կալիֆոռնիական, որովհետև բերվել է Կալիֆոնիայից։

  • Ինչով են տարբերվում սովորական անձրևաորդերից

Որովհետև ինքը անձրևի ժամանակ դուրս չի գալիս, իսկ անձրևաորդը դուրս է գալիս

  • Ինչպես են բազմանում

Բազմանում է կոկոնի առաջացմամբ

  • Ինչ պայմաններում են ապրում և այլն

Կալիֆոռնիական որդերին պետք է խոնավություն 80-90 տոկոս։

Leave a Reply