Կրկնություն

  • Մաթեմ երկու

Գտիր հարաբերությոնը

16/19-ի և 8/38

16/19:38/8=2/1 x 2/1 = 2×2=4

2.

9/10 + 3/4 = 9×2/10×2 + 3×5/4×5=18/20 + 15/20= 33/20

6/7×14/24=6×14/7×24=1×2/1×4=2/4=1/2

3 հաշվիր տոկոսը

25-ի 100%-ը

25×100/100=25

140-ի 15%-ը

140×15/100=21

4.գտիր x-ը

15/x=4/6=15×6=Xx4=

90=Xx4

x=90/4=45/2=22 1/2

5.համեմատիր

4/6 > 4/7

15/22 < 16/22

31/32 > 4/5

6.գտիր թվի մոդուլը

|-4|=4

-4-ի հակադիրը 4-սն է

7.

6+(-7)=-1

-4+(-8)=-12

8.

4-(-6)=4+6=10

Leave a Reply