Հեյ, գյուլ եմ

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Մանի ասեմ ու շարեմ,

Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Լցնեմ տոպրակն ու կարեմ:

 

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Ծաղիկ ունեմ նարնջի,

Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Տղա վեր արի, փընջի:

 

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Ես աղջիկ եմ, ալ կուզեմ,

Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Ոսկին ծալեծալ կուզեմ:

 

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Համբարձումը շատ մոտ է,

Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Մեր ճամփեքը քարոտ է:

 

Հեյ, գյուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Համբարձում է, գարուն է,

Բլբուլ եմ, նայ, նայ, նայ, նայ,

Մեր վիճակը սիրուն է:

Leave a Reply