Հեքիաթ

  • Մայրենի

Ինձ դուր եկավ առաջին հեքիաթը։ Հեքիաթը աղքատ մարդու մասին է ով քլունգով գնում է անտառ կոճղեր հանելու, երբ մի կոճղ հանում է յոթ մաս ոսկի է տեսնում բայց չգիտի թե ոնց տուն տանի մի տերտեր է տեսնում յոթ ջորիով մոտենում է իրեն։ Տերտերին ասում է տերտեր իմ ոսկին ու ինձ կտանես մեր տուն լիքը մարդ եմ տեսել ոչ ոքի չվստահեցի դու տերտեր էս ես քեզ վստահում եմ։ Տերտերը համաձայնվում է։ Տերտերը մի քիչ գնում է ասում է իմ բաժինը քիչ է, աղքատը ասում է մի մասը քեզ կլինի։ մի քիչ էլ են գնում էլի ասում է իմ բաժինը քիչ է, երկու մաստը թող քեզլինի քշիր գնանք, շարունակում են գնալ մի քիչ տեղ անցնում են տերտերը ասում է իմ բաժին շատ քիչ է աղքատը ասում է քեզ մաս թող լինի քշիր գնանք։ Երբ մի քիչ էլ են անցնում տերտերը ասում է թող յոթ բեռնել քոնը լինի քշիր գնանք հետո նրանք հանդիպեցին աղբյուրի աղքատը ոսկու մեջ մի աման էր գտել ջուր խմեց տերտերը ասաց ինձել մի աման տուր խմեմ խմեցին և տերտերևը ասաց ես տերտեր եմ թասը ինձ կպատկանի ինձ տուր աղքատը ջղայնացավ ձեռքով հող վերցրեց լցրեց տերտերի աչքերի մեջ։

Leave a Reply