Հին Հունաստան

  • e5d56bb465152276675267bb35290cec
7
Created on

Հին Հունաստան

Հարցեր Հին Հունաստանի մասին։

1 / 10

Քանի՞ շարք է ունեցել փաղանգը

2 / 10

 

Ի՞նչ իմաստ է ունեցել աշխարհաժողովը։

3 / 10

 

Որտեղ է սովորաբար գտնվում ագորան

4 / 10

 

Դեմոս բառի բացատրությունը

5 / 10

 

Ո՞րն է լակոնիկ ոճը։

6 / 10

 

Ի՞նչ խաղեր էին անցկացվում Հին Հունաստանում 4 տարին 1։

7 / 10

 

Ովքե՞ր են ստրուկները

8 / 10

Երբ է եղել Հելենիստական ժամանակաշրջանը

9 / 10

Ովքե՞ր են ծերակույտերը

10 / 10

Ի՞նչ է Մարաթոնյան վազքը

Your score is

The average score is 36%

0%

Leave a Reply