Հունձ

Ջեռավ ամառն ու ջեռավ,
Բերավ կատարն ու բերավ,
Ցայտեց ցորեն
Արտեն, ձորեն։

Ճամփաներում՝
Կյանք է եռում՝
Դաշտեն կալեր կիզվելով,
Հասկեն շարեր դիզվելով։

Երգ ու տաղով
Ոսկի սայլեր ու որան.
Հերկ ու բաղով
Պղինձ-քայլեր շորորան։

Երգ ու տաղեր՝
Ոսկի սայլեր օրորում,
Հերկ ու բաղեր՝
Պղինձ քայլեր շորորում։

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ հունձ, կալ, հերկել, ցայտել, ջեռալ: 

հունձ-հնձել

կալ-կարողանալ

հերկել-վարել

ցայտել-ժայթքել

ջեռալ-տաք

3. Տարվա ո՞ր եղանակն է ներկայացված, բանաստեղծությունից մեջբերումներ արա:

Ամառն է։

4. Ի՞նչն է բանաստեղծության մեջ իշխում, ձայ՞նը, գու՞յնը, թե՞ այլ բան: Հիմնավորի՛ր պատասխանդ: 

Բանաստեղտության մեջ իշխում է ձայնը, կարդալուց զգացվում աշխատանքի ձայն։

5. Ի՞նչ գույն ունի բանաստեղծությունը, ի՞նչ ձայն ունի: 

Բանաստեղծությունը ունի գազարագույն է։ Ինձ թվում է աշխատանքի ձայն։

Leave a Reply