Հ. Թումանյան «Ա՜խ, ի՜նչ լավ են»

Հ. Թումանյան «Ա՜խ, ի՜նչ լավ են»(հարցնելու  եմ փետրվարի 17-ին), բանաստեղծությունը դասարանում կարդալ, պատկերները բացատրել: Առաջադրանքներ՝  բանաստեղծությունից դուրս գրել 14 գոյական, 5 ածական, 3 ածանցավոր, 1 բարդ բառ, բանաստեղծությունը սովորել անգիր, ձայնագրել, տեղադրել բլոգում։

Գոյականներ

Սար, ամպ, օր, հով, առավոտ, վարդ, քար, ծաղիկ, խոտ, հովիվ, աղջիկ, սեր, շվի, շող։

Ածական

Անուշ, անրջային, թեթևասահ, թարմ, եդեմային։

Ածանցավոր

Բուրմունք, անրջային, եդեմային։

Բարդ բառեր

թեթևասահ

Leave a Reply