Մաթեմաիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ

109.Ստուգե՛ք, որ աղյուսակում տրված են ուղիղ համեմատական մեծություններ, և գտե՛ք նրանց համեմատականության գործակիցը.

k=y/x=1/6

 1. Հաշվե՛ք x կողմով քառակուսու մակերեսը, եթե x = 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ,
  5 սմ։ Ուղիղ համեմատակա՞ն կլինեն արդյոք քառակուսու մակերեսը և նրա կողմի երկարությունը։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք։

2×2=4

3×3=9

4×4=16

5×5=25

491625
2345
Ոչ
 1. 3 1/5կգ ապրանքի համար վճարել են 19520 դրամ: Որքա՞ն է պետք
  վճարել նույն տեսակի 1 1/2կգ ապրանքի համար:

3 1/5 կգ — 19520

1 1/2 կգ — x

x=19520 x 1 1/2 : 3 1/5

x=29280:16/5 = 29280 x 5/16 = 9150(դր.)

 1. Գոյություն ունի՞ արդյոք կողմերի հետևյալ երկարություններով
  եռանկյուն.
  ա) 1 սմ, 1 սմ, 7 սմ, բ) 2 սմ, 3 սմ, 6 սմ, գ) 3 սմ, 4 սմ, 5 սմ։

Leave a Reply