Մաթեմատիկա ապրիլի 17

1.Գտեք թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը.

14,35,42

[14,35,42]=210

2.Կատարեք գործողությունները.

1/3 + 3/6 + 1/9 =

[3,6,9]=18

1/3=1×6/3×6=6/18

3/6=3×3/6×3=9/18

1/9=1×2/9×2=2/18

6/18+9/18+2/18=17/18

 

3/5 + 11/15 + 4/10 =

[5,15,10]=30

3/5=3×6/5×6=18/30

11/15=11×2/15×2=22/30

4/10=4×3/10×3=12/30

18/30+22/30+12/30=52/30

 

10/60 + 5/45 + 4/5 =

[60,45,5]=180

10/60=10×3/60×3=30/180

5/45=5×4/45×4=20/180

4/5=4×36/5×36=144/180

30/180+20/180+144/180=194/180

 

3.Հնձվորը առաջին օրը հնձեց 70 ար մարգագետնի 5/14 մասը,իսկ երկրորդ օրը մնացածի  8/15 մասը: Մարգագետնի ո՞ր մասը մնաց հնձելու:

70_14x5=25

70-25=45

45_15x8=24

70-(24+25)=21/70

Պատ.՝ մնաց 3/10 մասը

 

4.ABCDE հնգակյան մեջ |AB|=|BC|=5/14 սմ, |CD|=|DE|=8/9 սմ, |EA|=11/18 սմ: Գտեք հնգակյան պարագիծը:

[14,9,18]=126

5/14=5×9/14×9=45/126

8/9=8×14/9×14=112/126

11/18=11×7/18×7=77/126

45/126+45/126+112/126+112/126+77/126=391/126

Պատ.՝ 391/126

5.A գյուղից C գյուղը տանող ճանապարհն անցնում է B գյուղով: A և B գյուղերի հեռավորությունը 40 կմ է: A-ից և B –ից միաժամանակ դեպի C է շարժվում երկու մեքեա: A-ից մեկնած մեքենայի արագությունը 80 կմ/ժ է, իսկ B-ից մեկնածինը՝ 60 կմ/ժ: Որքա՞ն է B և C գյուղերի հեռավորությունը, եթե մեքենաները միաժամանակ են հասնում C գյուղը:

80-60=20կմ

40_20=2ժ

60×2=120կմ

Պատ.՝120կմ

 

 

Leave a Reply