Մաթեմատիկա Ապրիլի 20 դասարանական

1.Համեմատիր.

252/215 > 148/215

47/32 < 85/32

2.Դասավորիր կոտորակները նվազման կարգով.

210/21, 111/21, 81/21, 18/21, 5/21, 1/21

3.Տարբեր հայտարարներով կոտորակները բեր ընդհանուր հայտարարի և համեմատիր:

 

Տեղադրիր >< կամ = նշանը:

 

6/38 <  9/45

[38,45]=1710

6/38=6×45/38×45=270/1710

9/45=9×38/45×38=342/1710

 

4.Գրեք 13/9 –ից փոքր այն բոլոր կոտորակները, որոնց հայտարարը 9 է:

12/9, 11/9, 10/9,9/9,8/9,7/9,6/9,5/9,4/9,3/9,2/9,1/9

 

5.Լրացրեք աղյուսակը.

 

Գումար

3/8+11/18=11×4/18×4+3×9/8×9=44/72+27/72=71/72

[8,18]=2x2x2x3x3=72

8=2x2x2

18=2x3x3

 

5/24+9/16=5×2/24×2+9×3/16×3=10/48+27/48=37/48

[24,16]=2x2x2x2x3=48

24=2x2x2x3

16=2x2x2x2

 

37/81+5/27=37×1/81×1+5×3/27×3=37/81+15/81=53/81

[81,27]=3x3x3x3=81

81=3x3x3x3

27=3x3x3

 

61/72+17/48=61×2/72×2+17×3/48×3=122/144+51/144=173/144

[72,48]=2x2x2x2x3x3=144

72=2x2x2x3x3

48=2x2x2x2x3

 

39/45+16/25=39×5/45×5+16×9/25×9=195/225+144/225=239/225

[45,25]=3x3x5x5=225

45=3x3x5

25=5×5

 

82/81+71/36=82×4/81×4+71×9/36×9=327/324+639/324=966/324

[81,36]=3x3x3x3x2x2=324

81=3x3x3x3

36=2x2x3x3

 

Leave a Reply