Մաթեմատիկա դասարանական և տնային

 1. Կատարե՛ք գործողությունները և համեմատե՛ք արդյունքները.
  ա) 3,76 ⋅ 0,1 և 10,26 ⋅ 0,03
  0,376 > 0,3078

  դ) 4,25 ⋅ 11,1 և 56,8 ⋅ 0,2
  47,175 >11,36

  բ) 5,71 ⋅ 23 և 2,8 ⋅ 45
  131,33 > 126,0

  ե) 0,705 ⋅ 9,43 և 8,99 ⋅ 0,77
  6,64815 < 6,9223

  գ) 1,92 ⋅ 8,4 և 17,5 ⋅ 0,8
  16,128 > 14,0

  զ) 0,006 ⋅ 1000 և 100 ⋅ 0,083
  6,000 < 8,300


  Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) (6,4 ⋅ 0,5) ⋅ 0,2=0,64
  գ) (15,2 ⋅ 6) ⋅ 8,7=91,2×8,7=793,44
  ե) 5 ⋅ 9,8 ⋅ 0,2=49,0×0,2=9,8
  բ) 8,1 ⋅ (10,1 ⋅ 0,93)=8,1×9,393=76,0833
  դ) 9,8 ⋅ 6,5 ⋅ 4,3=63,70×4,3=273,91
  զ) 36,2 ⋅ 10 ⋅ 8,5=362,0×8,5=3077

  Կատարե՛ք բազմապատկում.
  ա) 7,31 ⋅ 2,06=15,0586
  դ) 20,02 ⋅ (–11,99)=-240,0398
  է) (–0,72) ⋅ (–0,27)=0,1944
  բ) 0,1 ⋅ 4,767=0,4767
  ե) (–34,8) ⋅ (–0,348)=12,1104
  ը) (–3,61) ⋅ 9,876=-35,65236
  գ) (–5,32) ⋅ (–2,2)=11,704
  զ) 12,12 ⋅ 10,01=121,3212

Քառակուսու պարագիծը 240 սմ է։ Գտե՛ք նրա մակերեսը։
240:4=60
60×60=3600 սմ2
Պատ.՝ 3600 սմ2

1/7+2/7=3/7

1-3/7=4/7
Պատ.՝ 4/7

Leave a Reply