Մաթեմատիկա դասարանական 10.23.2020

  • Մաթեմ երկու
  1. Եթե A կետը համաչափ է B կետին, ապա համաչափ կլինի՞ արդյոք
    B կետը A կետին։

Այո

247.Քանի՞ տոկոսն է.

գ) 125-ը 25-ի,

125:25×100=500%

ե) 300-ը 30-ի

300:30×100=1000%

249.Շախմատային մրցաշարում 120 խաղերից 42-ն ավարտվել են ոչոքի արդյունքով։ Ոչ-ոքիների քանակը խաղերի ընդհանուր քանակի քանի՞ տոկոսն է։

100% — 120

x — 42

100×42:120=35%

  1. Վերցված է մի բնական թիվ։ Եթե նրան գումարենք 15 և ստացված
    գումարը բազմապատկենք 4-ով, ապա կստացվի 80։ Ո՞րն է այդ
    թիվը։

80:4-15=5

Պատ.՝ 5

Leave a Reply