Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

171. Գրադարակում կա 60 գիրք։ Այդ գրքերի 2/3-ը ամուր կազմով է։ Ամուր կազմով քանի՞ գիրք կա գրադարակում։

60×2/3=40

Պատ.՝40 ամուր գիրք

173. Հեռուստաաշտարակն ունի 420 մ բարձրություն և կազմված է երեք մասից։ Առաջին մասի բարձրությունն աշտարակի բարձրության 3/7-ն է, իսկ երկրորդը՝ 1/4-ը։ Ի՞նչ բարձրություն ունի աշտարակի երրորդ մասը։

420×3/7=180մ

420×1/4=105մ

180+105=285մ

420-285=135մ

175. Բասկետբոլիստը խաղի ընթացքում վաստակել է 36 միավոր, որ թիմի վաստակած միավորների 2/5-ն է։ Քանի՞ միավոր է վաստակել թիմը։

36/1:2/5=36/1 x 5/2=90

177. Ավազանում 600 մ3 ջուր կար։ Դրանից 125 մ3 -ը արտահոսեց։ Ավազանում եղած ջրի ո՞ր մասն արտահոսեց։

5/24 մասն արտահոսեց

192. 3/4 կոտորակի համարիչին և հայտարարին գումարել են 7։ Ո՞րքանով է ստացված կոտորակը 3/4-ից մեծ։

3+7/4+7 =10/11

10/11-3/4=7/44

Leave a Reply