Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Նախատեսված էր, որ գործարանը մեկ տարում պիտի թողարկեր
  12500 մեքենա։ Գործարանը նախատեսված աշխատանքը կատարեց 114 %-ով։ Նախատեսվածից քանի՞ մեքենայով ավելի թողարկեց գործարանը։

12500 — 100%

x — 114%

x=12500×114:100=14250

14250-12500=1750

x=1750

 1. Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
  ա) 20 %-ը հավասար է 125-ի,

20% — 125

100% — x

x=100×125:20=625

x=625

գ) 110 %-ը հավասար է 770-ի

110% — 770

100% — x

x=100×770:110=700

 1. Ցորենն աղալիս ստացվում է նրա զանգվածի 75 %-ի չափ ալյուր։
  Որքա՞ն ցորեն պետք է աղալ 375 կգ ալյուր ստանալու համար։

75% — 375

100% — x

x=375:75×100

x=500

 1. Աղջիկները դասարանի աշակերտների ամբողջ քանակի 52 %-ն են։
  Դասարանում կա 12 տղա։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

100%-52%=48%

48:12=4

100:4=25

Leave a Reply