Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Ապրանքի գինը 2000 դրամից բարձրացել է մինչև 2500 դրամ։
  Քանի՞ տոկոսով է բարձրացել ապրանքի գինը։

2000-100%

2500-x

x=2500×100/2000=125%

125%-100%=25%

188.80 թիվը բաժանե՛ք երկու մասի 3 ։ 5 հարաբերությամբ։

3+5=8

80:8=10

10×3=30

10×5=50

 1. C կետը բաժանում է AB հատվածը AC և CB հատվածների, որոնց
  երկարությունները հարաբերում են այնպես, ինչպես 3 ։ 4։ Գտե՛ք
  այդ հատվածների երկարությունները, եթե AB հատվածի երկարությունը 28 սմ է։

3+4=7

28:7=4

AC=4×3=12

CB=4×4=16

 1. Հիմնարկի մի բաժնում կա 5 աշխատակից։ Բաժնի վարիչը 56
  տարեկան է, նրա տեղակալը 52 տարեկան։ Մյուս աշխատակիցների տարիքներն են 60, 27 և 25։ Որքա՞ն է բաժնի աշխատակիցների միջին տարիքը։

52+56+60+27+25=220

220:5=44

 1. Եթե 8 միանման ավտոբուսներից յուրաքանչյուրում ավելացվի 16
  տեղ, ապա բոլոր ավտոբուսներում կտեղավորվի 496 մարդ: Քանի՞
  տեղ կա յուրաքանչյուր ավտոբուսում:

8×16=128 տեղ

496-128=368 տեղ

368:8=46 տեղ

Leave a Reply