Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 10000000 է, Երևանի և Թբիլիսիի հեռավորությունը 1 4/5 սմ է։ Որքա՞ն է Երևանի և Թբիլիսիի
  իրական հեռավորությունը։

10000000×1 4/5=10000000×9/5=2000000×9=18000000սմ=180կմ

205.Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հողակտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատասխան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է`

10 սմ-ի

10×5000=50000սմ=5կմ

8 1/5 սմ-ի

8 1/5 x 5000=41/5×5000=41×1000=41000սմ=410մ

 1. Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ
  երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշտաբը, եթե այդ հատվածին տեղանքում համապատասխանում է մի հատված, որի երկարությունը հավասար է`
  2 կմ-ի

2կմ=200000սմ

200000:8=25000

1 : 25000

 1. Արաքս գետի երկարությունը 1072 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը
  1 ։ 5000000 է։

1072 կմ=107200000 սմ

107200000:5000000=1072/50=536/25 սմ= 21 11/25

 1. Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում
  նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %-ով։ Քանի՞
  մանրակ էր պատրաստել բանվորը

100% — 80 մանրակ

130% = x

x=130×80/100=13×8/1=104 (մանրակ)

Leave a Reply