Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Ինչի՞ է հավասար գծագրի մասշտաբը, եթե նրանում գծված
  պատկերները իրականներից մեծ են 7 անգամ։

7 : 1

 1. Քարտեզի վրա պատկերները իրականներից փոքր են 90 անգամ։
  Ինչի՞ է հավասար քարտեզի մասշտաբը։

1 : 90

 1. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն
  կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։

5×8=40 սմ

40:4=10 սմ

 1. Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %-ը մասնակցել է մարզական մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %-ն
  են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

480×35/100=168 աշակերտ

168×25/100=42 աղջիկ

 1. Շոգենավը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ լողալիս
  144 կմ-ն անցնում է 8 ժամում: Որքա՞ն է շոգենավի արագությունը
  չհոսող ջրում, եթե լաստը այդ նույն ճանապարհն անցնում է 36
  ժամում:

144:36=4 կմ/ժ

144:8=18 կմ/ժ

18+4=22 կմ/ժ

Leave a Reply