Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Համաչա՞փ են արդյոք պատկերները տարված ուղղի նկատմամբ
  (տե՛ս նկ. 13)։ Կարո՞ղ են արդյոք այդ պատկերները համաչափ լինել
  մեկ ուրիշ ուղղի նկատմամբ։

Ա-համաչափ է

Բ- համաչափ չե

Գ-համաչափ չե

 1. Պատկերի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք տարված ուղիղը
  (տե՛ս նկ. 15)։

Ա-համաչափ չե

Բ-համաչափ չե

Գ-համաչափ է

Դ-համաչափ չե

Ե-համաչափ է

Զ-համաչափ է

244.Քանի՞ համաչափության առանցք ունի քառակուսին:

4

 1. Ապրանքի գինը 5600 դրամ էր։ Այդ գինը նախ բարձրացավ
  10 %-ով, ապա իջավ նույնքան տոկոսով։ Նախնական գնի համեմատ ավելի թա՞նկ, թե՞ ավելի էժան դարձավ ապրանքը։

5600×10/100=6160

6160×10/100=5544

 1. Քարտեզի վրա երկու քաղաքների հեռավորությունը հավասար է
  7 3/5 սմ-ի։ Ինչի՞ է հավասար քաղաքների իրական հեռավորությունը, եթե քարտեզի մասշտաբը 1 ։ 1000000 է։

7 3/5 x 1000000=38/5 x 1000000=7600000 սմ=76կմ

 1. Առաջին տրակտորը կարող է վարել դաշտը 15 օրում, իսկ
  երկրորդը՝ 10 օրում։ Միասին աշխատելով՝ տրակտորները քանի՞
  օրում կարող են վարել դաշտը։

I տրակտորը մեկ օրում-1/15

II տրակտորը մեկ օրում-1/10

1/15+1/10=1×2/15×2+1×3/10×3=5/30=1/6

Պատ.՝6 օրում

Leave a Reply