Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Գնացքը A կետից մեկնել է C կետը։ Ճանապարհին այն կանգ է առել
  B կետում։ Այդ ամենը գրաֆիկորեն պատկերված է 36-րդ նկարում։
  Գրաֆիկից ելնելով՝ պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին.
  ա) Որքա՞ն ժամանակ է գնացքը եղել ճանապարհին։
 2. 7 ժամ
  բ) Որքա՞ն ժամանակում է գնացքը հասել B կետը։
 3. 2 ժամ
  գ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը A կետից ընթացել դեպի B կետը։
 4. 60 կմ/ժ
  դ) Ի՞նչ արագությամբ է գնացքը B կետից ընթացել դեպի C կետը։
 5. 105 կմ/ժ
  ե) Որքա՞ն է տևել B կետում արած կանգառը։
 6. 3 ժամ

 1. Խանութը կոնֆետ է ստացել, որի 1 կգ-ն արժե 2000 դրամ: Առաջին
  օրն այդ կոնֆետից վաճառվել է 7 կգ, երկրորդ օրը10 կգ, երրորդ օրը 6 կգ, չորրորդ օրը` 5 կգ: Որոշե՛ք, թե կոնֆետների վաճառքից
  ի՞նչ գումար է ստացվել առաջին օրը, առաջին երկու օրում, առաջին երեք օրում, չորս օրում: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:
 1. 9 տ երկաթի հանքաքարից ստանում են 5 տ երկաթ։ Որքա՞ն երկաթ
  կստանան 54 տ հանքաքարից։

9 տ -5 տ

45տ -x

x=54×5:9=30 տ

Պատ.՝30 տ

 1. Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 15 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։ Որքա՞ն է
  դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 5000 դրամ։

5000:100×15=750

750/100×10=75

750+75=825

5000-825=4175

Պատ.՝4175 դր.

Leave a Reply