Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Մետաղադրամը գցել են 15 անգամ։ «Զինանիշը» ընկել է 7 անգամ։
  Ինչի՞ են հավասար «զինանիշ» ընկնելու և «թիվ» ընկնելու հաճախականությունները։

15-7=8 թիվ

Պատ.՝7 Զինանիշ, 8 թիվ

 1. 334-րդ խնդրի պայմաններում ինչի՞ են հավասար A (ընկել է
  «զինանիշ») և B (ընկել է «թիվ») պատահույթների տեղի ունենալու
  հարաբերական հաճախականությունները։

P(A)=7/15

P(B)=8/15

 1. Դուք վերցնում եք մի թերթիկ 150 համարակալված թերթիկների
  տրցակից։ Ինչի՞ է հավասար այն բանի հավանականությունը, որ
  վերցված թերթիկի համարը կլինի 99։

P(A)=1/150

340.Խաղոսկրը գցելիս որքա՞ն է կենտ թիվ բացվելու հավանականությունը։

P(A)=3/6=1/2

 1. Զամբյուղում կա 2 կանաչ և 3 կարմիր խնձոր։ Զամբյուղից մեկ
  պատահական խնձոր են վերցնում։ Ի՞նչ հավանականություն կա,
  որ այդ խնձորը՝ ա) կարմիր է, բ) կանաչ է, գ) դեղին է։

P(կարմիր)=3/5

P(կանաչ)=2/5

P(դեղին)=0/5=0

Leave a Reply