Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

1.Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի.

14/25 և 7/50

[25, 50]=50

14/25=14×2/25×2=28/50

7/50=7×1/50×1=7/50

12/30 և 8/42

[30, 42]=210

12/30=12×7/30×7=84/210

8/42=8×5/42×5=40/210

10/72 և 21/34

[72, 34]=1224

10/72=10×17/72×17=170/1224

21/34=21×36/34×36=756/1224

2.Կոտորակները բերեք ամենափոքր ընդհանուր հայտարարին.

5/12 և 7/4

[12, 4]=12

5/12=5×1/12×1=5/12

7/4=7×3/4×3=21/12

3/15 և 17/6

[15, 6]=30

3/15=3×2/15×2=6/30

17×5=17×5/6×5=85/30

35/42 և 71/57

[42,57]=798

35/42=35×19/42×19=665/798

71/57=71×14/57×14=994/798

3.Կոտորակները բերեք ընդհանուր հայտարարի.

1/2, 1/4, 1/12

[2, 4, 12]=12

1/2=1×6/2×6=6/12

1/4=1×3/4×3=3/12

1/12=1×1/12×1=1/12

 

4/7, 5/14 և 3/12

[7,14,12]=84

4/7=4×12/7×12=48/84

5/14=5×6/14×6=30/84

3/12=3×7/12×7=21/84

 

11/5, 13/15 և 23/25

[5,15,25]=75

11/5=11×15/5×15=165/75

13/15=13×5/15×5=65/75

23/25=23×3/25×3=69/75

4.Պետք էր վերանորոգել 900 մ երկարությամբ մի ճանապարհ: Առաջին մի քանի օրում վերանորոգված ճանապարհահատվածի երկարությունը 180 մ էր: Աշխատանքի ո՞ր մասն էր կատարված, և ո՞ր մասն էր մնացել կատարելու:

900_180=5

1/5մասն էր կատարված

Մնաց անելու 4/5 մասը

Leave a Reply