Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Համաձուլվածքը կազմված է կապարից և երկաթից, որոնց զանգվածները հարաբերում են այնպես, ինչպես 2 ։ 7։ Որքա՞ն կապար և
  որքա՞ն երկաթ է պարունակում այդպիսի համաձուլվածքի կտորը,
  եթե նրա զանգվածը 3600 գ է։

2+7=9մաս

3600:9=400գ

400×2=800գ կապար

3600-800=2800գ երկաթ

 1. Առագաստանավն անցել է նախ 120 կմ, ապա՝ դրա 1/4-ը, որից
  հետո՝ արդեն անցածի 2/3-ը։ Առագաստանավի անցած ամբողջ
  ճանապարհը 40 կմ-ով ավելին է, քան մնացած ճանապարհի կեսը։
  Ընդամենը որքա՞ն ճանապարհ պիտի անցնի առագաստանավը։

120:4×1=30կմ

120+30=150կմ

150:3×2=100կմ

150+100=250կմ

250-40=210կմ

210+210+250=670կմ

 1. 42000 լ տարողությամբ ջրի բաքը առաջին պոմպը լցնում է 70
  ժամում, երկրորդը` 52 1/2 ժամում: Քանի՞ ժամում կլցվի բաքը, եթե
  երկու պոմպերն աշխատեն միաժամանակ:

42000:70=600l

42000:52 1/2 = 800լ

800+600=1400լ

42000։1400=30ժ

Պատ.՝30 ժամում

Leave a Reply