Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է ավելի մեծ.
  ա) դրակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,
 2. Դրական թիվը
  բ) բացասակա՞ն թիվը, թե՞ զրոն,
 3. Զրոն
  գ) դրակա՞ն թիվը, թե՞ բացասական։

Դրական թիվը

Աճման կարգով թվարկե՛ք ամբողջ թվերը.

ա) –2-ից մինչև 7-ը,

-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

գ) –6-ից մինչև 5-ը,

-6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

ե) –4-ից մինչև 0-ն,

-4, -3, -2, -1, 0

Համեմատե՛ք ամբողջ թվերը.

բ) –4 և 2

-4 < 2

գ) –3 և –10,

-3 > -10

թ) 25 և –25։

25 > -25

 1. Գրե՛ք հետևյալ թվերը`
  ա) աճման կարգով. 31, –1, – 7, –1, 0, –11, 24, 7, – 2 ,–6,

-11, -7, -6, -2, -1, 0, 7, 24, 31

 1. Շրջանը սահմանագծող շրջանագծի երկարությունը 72 սմ է։ Գտե՛ք
  այդ շրջանի սեկտորի աղեղի երկարությունը, եթե սեկտորի
  անկյունը՝

ա) 90օ է,

360:90=4

72:4=18

գ) 45օ է,

360o — 72 սմ

45o — x սմ

x=45×72/360

դ) 5օ է։

360o — 72սմ

5o — x սմ

x=5×72/360=1սմ

10/6 = 5/3

4/9 = 8/18

1 7/10 : 1 = 5 1/10 : 3

Leave a Reply