Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ

419. Աստղանիշի փոխարեն գրե՛ք այնպիսի ամբողջ թիվ, որի դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) –4 < * < 0,

-1

գ) –19 < * < –14

-15

ե) 8 > * > –1,

4

 1. Ամբողջ թվերի շարքում ո՞ր երկու թվերի հարևանությամբ է
  գտնվում տրված թիվը

բ) 0

-1<0<1

դ) –2

-3<-2<-1

զ) –100

-101<-100<-99

 1. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք փոքր են՝
  ա) 4-ից,

3,2,1,0,-1,-2,-3,-4

գ) 6-ից,

5,4,3,2,1,0,-1

ե) –5-ից

-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12

 1. Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝
  ա) –3-ից,

-2,-1,0,1,2,3,4

գ) –7-ից,

-6,-5,-4,-3,-2,-1,0

 1. Հետևյալ անհավասարություններից որո՞նք են ճիշտ.
  ա) -6 > 3,

սխալ է

գ) -6 > -7,

ճիշտ է

ե) -6 < -14,

սխալ է

Leave a Reply