Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Ի՞նչ թվերի են համապատասխանում այն կետերը, որոնք գտնվում են՝
  ա) կոորդինատների սկզբից աջ
 2. Դրական թվեր
 3. բ) կոորդինատների սկզբից ձախ։
 4. բացասական թվեր՛

D(1)

E(3)

F(5)

A(-5)

B(-3)

C(-2)

 1. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C (–6),
  D (+1), E (+8), F (–5), G (–4) կետերը, եթե միավոր հատվածի
  երկարությունը 1/2 սմ է, 1 սմ է։

 1. Որո՞նք են ամենամեծ և ամենափոքր երկնիշ բացասական ամբողջ
  թվերը։

Ամենամեծ

10

Ամենափոքր

99

 1. Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝
  ա) ամենափոքրը –7-ն է,

-7, -6, -5

բ) ամենամեծը –5-ն է։

-5, -6, -7

 1. Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա
  կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

100×100=10000

100-20=80

80×80=6400

10000-6400=3600

3600×100/10000=36%

Leave a Reply