Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Գտե՛ք հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
  – 10, + 1, – 3, + 12, + 18, 0, – 19, – 100։

|-10|=10

|+1|=1

|-3|=3

|+12|=12

|+18|=18

|0|=0

|-19|=19

|-100|=100

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |– 6| + |4|=6+4=10

գ) |– 3| – |– 1|=3-1=2

ե) |31| + |27|=31+27=58

է) |– 18| · |– 21|=18×21=378

թ) |– 210| : |– 15|=210:15=14

 1. Երկու թվերից ընտրե՛ք այն թիվը, որի բացարձակ արժեքն ավելի
  մեծ է.
  ա) – 7 և 11

7 < 11

գ) – 31 և – 50

31 < 50

ե) 0 և – 3

0 < 3

 1. Գրե՛ք այն թվերի բազմությունը, որոնց բացարձակ արժեքները
  հավասար են 8, 3, 4, 15 թվերից որևէ մեկին։

|-8|=8

|-3|=3

|-4|=4

|-15|=15

517. Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

ա) 0 < * < 3,

*=1,2

դ) – 3 < * < 3,

*=-2,-1,0,1,2

 1. Խնայբանկը յուրաքանչյուր ավանդին տարեկան ավելացնում է
  նրա 15 %-ը։ Երկու տարի անց ի՞նչ գումար գրանցված կլինի
  ավանդատուի հաշվում, եթե նա բանկին հանձնի 200000 դրամ։
 2. 200000×15/100=30000
 3. 200000+30000=230000
 4. 230000×15/100=34500
 5. 230000+34500=264500

Leave a Reply