Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) (+7) + (+2)=9
 2. գ) (+10) + (+15)=25
 3. ե) (–17) + (–12)=-29

 1. Գումարե՛ք հետևյալ թվերը.
  ա) (–3,) + (–9) + (–5)=-17
 2. գ) (–11,) + (–7) + (–12)=-30
 3. ե) (–21,) (–3) + (–18)=-42

 1. Ցերեկը օդի ջերմաստիճանը –3օ
  էր։ Մինչև կեսգիշեր ցրտեց ևս 8օ-ով։ Որքա՞ն էր օդի ջերմաստիճանը կեսգիշերին։

(-3) + (-8) = -11

 1. Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի
  փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|+2| – |–6| + 3=2×2-6+3=4-6+3=1

2 ·|-10| – |–6| + 3=2×10-6+3=20-6+3=17

2 ·|+5| – |–6| + 3=2×5-6+3=10-6+3=7

2 ·|-6| – |–6| + 3=2×6-6+3=12-6+3=9

2 ·|-1| – |–6| + 3=2×1-6+3=-4+3=-1

2 ·|0| – |–6| + 3=2×0-6+3=-3

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) |–3| + |+2| – 4=3+2-4=1
 2. գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=4×6-3×7+2=24-21+2=5

Leave a Reply