Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

536. Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.

ա) –30

(-5)+(-25)=-30

գ) –62

(-32)+(-30)=-62

ե) –38

(-30)+(-8)=-38

538. Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4)=(-1)

դ) (+15) + (–6)=(+9)

է) (–18) + (+7)=(-11)

բ) (–11) + (+5)=(-6)

ե) (–8) + (+7)=(-1)

ը) (–21) + (+8)=(-13)

գ) (–10) + (+3)=(-7)

զ) (+31) + (–10)=(+21)

թ) (+19) + (–12)=(+7)

539. Գտե՛ք գումարը.

ա) (–5) + 7=+2

գ) 80 + (–100)=-20

ե) –23 + (–14)=-37

540. Գումարե՛ք հետևյալ թվերը.

ա) (–10) + (+7) + (–3)=-6

գ) (+7) + (+3) + (–4)=6

ե) (+23) + (–40) + (+6)=-11

Leave a Reply