Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

559. Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7=1

գ) –30 – 44=-74

ե) 12 – 9=3

է) 18 – 23=-5

560. Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–7)=41

գ) 101 – (–8)=109

ե) 29 – (–11)=40

է) –70 – (–14)=-56

561. Գիշերը օդի ջերմությունը -10օ C էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2OC։ Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։

2-(-10)=12o

562. Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

ա) 2 – 8 = –6

գ) 3 + (-23) = –20

ե) –15 + 14 = –1

է) -3 + 9 = 6

573. Գտե՛ք գումարը.

ա) (–11) + (–2) + 6 + 5 + (–7)=-13+6+5+(-7)=-7+5+(-7)=-2+(-7)=-9

գ) 22 + (–14) + (–30) + (–15) + 19=8+(-30)+(-15)+19=-22+(-15)+19=7+19=26

Leave a Reply