Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

563. Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=-38

գ) (–74 + 27) – 15=-62

ե) (–30 – 21) + 56=+5

է) (–39 –21) + 11=-49

565. Թվերից հանե՛ք 11

18-11=7

9-11=-2

0-11=-11

–3-11=+8

–1-11=+10

2-11=-9

5-11=-6

–4-11=+7

568. Գտե՛ք և համեմատե՛ք արտահայտությունների արժեքները.

ա) 8 – 3 > 3 – 8

գ) –25 – (–3) < –3 – (–25)

584. 100 գ աղը լուծել են 1 9/10 լ ջրում։ Որոշե՛ք աղի տոկոսը ստացված լուծույթում (հաշվի՛ առեք, որ 1 լ ջրի զանգվածը 1 կգ է)։

1 9/10=1900գ

100+1900=2000գ

2000-100%

100գ-x

X=100×100:2000=5%

Leave a Reply