Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Հաշվե՛ք.
  ա) (–3) · (–7)=21
 2. գ) (–1) · (–20)=20
 3. ե) (–8) · ( –9)=72

 1. Հաշվե՛ք.
  ա) (–8) · (+16)=-128
 2. գ) (+17) · (–4)=-68
 3. ե) (–1) · (+1)=-1
 4. է) (+20) · (–18)=-360

 1. Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.
  ա) (–4) · (–5)=20
 2. գ) (+32) · (–6)=-192
 3. ե) (+1) · (+23)=23
 4. է) (–19) · (+7)=-133

 1. Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.
  ա) (–5) · (–7) > 0

ե) (–14) · (–12) > (–10) · (+2)

գ) (+16) · (–5) < 0,

 1. Ինչպե՞ս կփոխվի երկու ամբողջ թվերի տարբերությունը, եթե՝
  ա) նվազելիից հանենք –5,

Պատասխանը կմեծանա 5-ով

գ) հանելիից հանենք –2

Պատասխանը կփոքրանա 2-ով

 1. Տրված են –7 և +5 թվերը։ Գտե՛ք նրանց տարբերության բացարձակ
  արժեքը և նրանց բացարձակ արժեքների տարբերությունը։

-7-(+5)=|-12|=12

|-7|-|+5|=7-5=2

Leave a Reply