Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ մեկ
 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABCD քառանկյունը,
  որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
  ա) A (–3, +2), B (+1, +1), C (+2, –2), D (–3, –4),

 1. Որտե՞ղ են գտնվում հարթության այն կետերը, որոնց աբսցիսը
  հավասար է զրոյի:

Օրդինատների առանցքի վրա

 1. AB հատվածը C կետով բաժանվում է AC և CB երկու հատվածների։
  CB հատվածի երկարությունը AC հատվածի երկարության 2/3-ն է։
  Գտե՛ք AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 24 սմ է։

24:2×3=36

24+36=60սմ

 1. Արույրը 60 % պղնձի և 40 % ցինկի համաձուլվածք է։ Արույր պատրաստելու համար վառարանի մեջ դրել են ցինկ և 210 կգ պղինձ։
  Որքա՞ն ցինկ են դրել վառարանի մեջ։ Որքա՞ն արույր կստացվի։

60% — 210 կգ

40% — x

x=40×210:60=8400:60=140 կգ

Leave a Reply