Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ երկու

5 7/100, -23/1000, 7/10000,

89/100=89 x 1/100

5372/10000=5372 x 1/10000

  1. Կոտորակը ներկայացրե՛ք բնական թվերով բազմապատկված
    կարգային միավորների և համակարգային տասնորդական

930/100=900+30/100 = 9×100+3×10/100=9×100/100+3×10/100=9×100/100+3×10/100=9×1+3 x 1/10

83018/1000=80000+3000+0+10+8/1000=8×10/1+3+1/100+8 x 1/1000=8×10+3×1+1/100+1/100+ 8 x 1/1000

6421/10=6000+400+20+1/10=6×100/1+4×10/1+2 x1/1+1/10=6×100+4×10+2×1+1/10

986,987

Leave a Reply