Մաթեմատիկա դասարանական

 • Մաթեմ երկու

30+6/10=30 6/10=306/10

10+1/100=10 1/100=1001/100

100+10+1/10+1/100=110+10/100+1/100=110+11/100=110 11/100=11011/100

27/10=2 7/10

639/10=63 9/10

17384/100=173 84/100

11876/100=118 76/100

53/10=3/10

121/10=1/10

6557/100=57/100

76541/100=41/100

 1. Արտահայտե՛ք մետրերով և գրի՛ առեք տասնորդական կոտորակի
  տեսքով.
  ա) 3 մ 20 սմ=3 20/100
 2. գ) 25 մ 8 դմ 3 սմ=25 83/100

-7 1/5 : 2/3 = (-18/5) x 3/1=-54/5=-10 4/5

8:(-12 1/2)=8/1 x (-2/25)=-16/25

1/2×5=5/10

4/5×2=8/10

-9/25×4=-36/100

-17/4×25=-425/100

29/20×5=145/100

201/200×5=1005/1000

-303/250×4=-1212/1000

 1. Մանրակը մշակելիս նրա զանգվածը 500 գրամից նվազեց մինչև
  450 գ։ Քանի՞ տոկոսով նվազեց մանրակի զանգվածը։
 2. 100%—500
 3. x—450
 4. x=450×100:500=45000:500=90
 5. 100-90=10%

Leave a Reply