Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ երկու

1.Նշիր այն հարաբերությունները, որոնք 12:8 հարաբերության հետ կազմում են ճիշտ համեմատություն:

  • 12:6
  • 72:8
  • +72:48
  • +120:80

2.Գտիր համեմատության անհայտ անդամը

  9:5=63: p

 P=35

 9:5= 63: 35

48:64=12 : x

48:64=12:16

X= 16

3.Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

X+4 1/5 = 8 7/15

4 4/15 + 4 1/5 = 8 7/15

X=4  4/15

16+ y=38 2/5

16 + 22 2/5 = 38 2/5

Y=22  2/5

4.Գրե՛ք երեք համեմատություններ, որոնց եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է 16-ի։

2 : 4 = 4 : 8

4 : 2 = 8 : 4

4 : 8 = 2 : 4

5.Սեղանին դրված է ընկույզով լի հինգ փաթեթ։ Փաթեթներում կա ընդամենը 100 ընկույզ։ Առաջին և երկրորդ փաթեթներում կա 52 ընկույզ, երկրորդում և երրորդում՝ 43, երրորդում և չորրորդում՝ 34, չորրորդում և հինգերորդում՝ 30։ Քանի՞ ընկույզ կա փաթեթներից ամեն մեկում։


52+30=82

100-82=18(III)

43-18=25(II)

52-25=27(I)

34-18=16(IV)

30-16=14(V)

6.A վայրից հակադիր ուղղություններով շարժվեցին երկու ավտոմեքենա: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև եղած հեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո, եթե առաջին ավտոմեքենան շարժվում էր 80 կմ/ժ արագությամբ, իսկ երկրորդը՝ 95 կմ/ժ:

80 x 2 = 160 կմ

95 x 2 = 190 կմ

190 + 190 = 330 կմ

Leave a Reply