Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

81. x : 8 = 2 : 1

x=8×2:1=16

x=16

x : 8 = 2 : 22

x=8×2:22

x=16/22

  1. Ի՞նչ թիվ է անհրաժեշտ գրել տառի փոխարեն, որպեսզի ստացվի
    համեմատություն.

x/4 = 8/3

x=4×8:3

x=32/3

6/17 = x/3

x=17×3:6

x=51/6

  1. Գնացքն ամբողջ ճանապարհի 3/4-ն անցնում է 6 ժամում։ Ինչքա՞ն
    ժամանակում այն կանցնի ամբողջ ճանապարհը։

3/4 : 6 = 3/4 : 6/1 = 3/4 x 1/6 = 3/24 = 8 ժամում

Պատ.՝ 8 ժամում

  1. 500 կգ հանքաքարից ստացել են 77 կգ պղինձ։ Ինչքա՞ն պղինձ
    կստացվի 300 կգ հանքաքարից։

500 : 77 = 300 : x

x=300×77:500

x=23100/500=231/5

x=231/5

Պատ.՝231/5

Leave a Reply