Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ

87. Երկու կաթնամանների տարողությունները հարաբերում են, ինչպես 11 ։ 5։ Քանի՞ լիտր կաթ կտեղավորվի առաջին կաթնամանում, եթե երկրորդի տարողությունը 25 լ է։

11 : 5 = 25 : x

X=11×25:5

X=275:5

X=55լ

89. Բանվորը 8 ժ աշխատելու համար ստանում է 2500 դրամ։ Քանի՞ դրամ կստանա բանվորը 12 ժ աշխատելու համար։

8 : 2500 = 12 : x

X=2500×12:8

X=3750 դր.

96. Գտե՛ք շրջանագծերի կենտրոնների հեռավորությունը, եթե մեծ շրջանագծի շառավիղը R սմ է, իսկ փոքրինը՝ r սմ (տե՛ս նկ. 3)։

Ա=r

Բ=R-r

Գ=R

Դ=R+r

98. Ջրավազանը դատարկող խողովակը բացելուց 1 ժ անց ջրավազանում մնաց 640 մ3 ջուր, իսկ 3 ժ անց՝ 220 մ3 ։ Սկզբում որքա՞ն ջուր կար ջրավազանում։

640-220=420

420:2=210

640+210=850

100. Մեքենան ճանապարհի վերջնակետին է հասել 2 օրում։ Առաջին օրն այն անցել է 450 կմ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրն անցածի 4/3-ը։ Յուրաքանչյուր 100 կմ ճանապարհն անցնելու համար մեքենան ծախսել է 11 լ բենզին։ Քանի՞ լիտր բենզին է անհրաժեշտ եղել ամբողջ ճանապարհն անցնելու համար։

450 : x = 4 : 3

X=450:3×4

X=600

600+450=1050

1050-50=1000

1000:100=10

10×11=110

11:2=5 1/2

110+5 1/2=115 1/2  g

Leave a Reply