Մաթեմատիկա դասարանական

  • Մաթեմ մեկ
  1. Ուսանողի թոշակն ավելացել է 2 անգամ։ Քանի՞ տոկոսով է
    ավելացել թոշակը։

100×2=200%

200%-100=100%

Պատ.՝100%-ով

146.Ո՞րն է ավելի քիչ՝ 150-ի 80 %-ը, թե՞ 100-ի 120 %-ը։

80%=80/100

150×80/100=120

120%=120/100

100×120/100=120

151.Հաշվե՛ք 7 հայտարարով բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարը։

1/7+2/7+3/7+4/7+5/7+6/7=21/7=3

154.Չորս հաջորդական թվերի գումարը 74 է։ Գտե՛ք այդ թվերը։

17+18+19+20

158.Երկու շրջանագծեր ունեն B ընդհանուր կետը
(տե՛ս նկ. 5)։ Շրջանագծերից մեկի շառավիղը
5 3/5սմ է, մյուսինը՝ 3 7/10 սմ։ Ինչքա՞ն է AC
հատվածի երկարությունը։

5 3/5 x 2 = 28/5 x 2/1 = 56/5 = 11 1/5

3 7/10 x 2 = 37/10 x 2/1 = 37/5 = 7 2/5

11 1/5 – 7 2/5 = 10 6/5 – 7 2/5 = 3 4/5

Leave a Reply