Մաթեմատիկա դասարնական

 1. Մեքենան 3 ժամում A կետից հասավ C կետը՝ անցնելով 120 կմ,
  ապա նույնքան ժամանակում վերադարձավ B կետով անցնող
  շրջանցիկ ճանապարհով՝ արագությունն ավելացնելով 10 կմ/ժ-ով։
  Որքա՞ն է B կետի հեռավորությունը A և C կետերից, եթե մեքենան
  C-ից B հասնելու համար երկու անգամ ավելի շատ ժամանակ
  ծախսեց, քան B-ից A հասնելու համար։

CB=2ժ

BA=1ժ

120։3=40կմ/ժ

40+10=50կմ/ժ

CB=50×2=100կմ

BA=50×1=50կմ

 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABC եռանկյունը,
  որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
  ա) A (+1, +1), B (+4, +2), C (+1, +5),

 1. Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե՛ք ABCD քառանկյունը,
  որի գագաթները հետևյալ կետերն են.
  ա) A (–3, +2), B (+1, +1), C (+2, –2), D (–3, –4),

բ) A (+4, 0), B (–2, +1), C (–3, –4), D (+4, –3)։

Leave a Reply