Մաթեմատիկա Մայիսի 6 տնային

1.Կատարեք բազմապատկում.
39/26  * 61/77 =39:13/26:13=3/2×61/77=3×61/2×77=183/154

 

2.Կատարեք գործողությունները.

2/5  * 7/9 + 1/4  * 11/12 =2×7/5×9+1×11/4×12=14/45+11/48= 14×16/45×16+11×15/48×15=224/720+165/720=389/720

[48,45]=2x2x2x2x3x3x5=720

48=2x2x2x2x3

45=3x3x5

12/15  * 8/20 + 19/14  * 22/10= 8/25+209/70=8×14/25×14+209×5/70×5=112/350 + 1045/350=1157/350

[25,70]=5x5x2x7=350

25=5×5

70=2x5x7

 

3.Երբ մեքենան անցավ ճանապարհի 2/3-ը, նրան մնաց անցնելու ևս 100 կմ: Որքա՞ն էր ամբողջ ճանապարհի երկարությունը:

100 x 2 : 3=150 կմ

4.Գնացքը ճանապարհի առաջին տեղամասն անցավ ամբողջ ճանապարհն անցնելու ժամանակի  2/7  -ում, երկրորդ տեղամասը՝ 1/5-ում, իսկ երրորդը՝ 4/15-ում: Ամբողջ ժամանակի ո՞ր մասում գնացքն անցավ այդ երեք տեղամասերը:

2/7+1/5+4/15=30/105+21/105+28/105=79/105

2/7=2×15/7×15=30/105

1/5=1×21/5×21=21/105

4/15=4×7/15×7=28/105

[7,5,15]=7x5x3=105

7=7

5=5

15=3×5

  1. A վայրից միևնույն ուղղությամբ միաժամանակ շարժվեցին երկու հեծյալ: Նրանցից մեկը շարժվում էր 8 կմ/ժ արագությամբ, իսկ մյուսը՝ 10 կմ/ժ արագությամբ: Որքա՞ն կլինի նրանց միջև հեռավորությունը շարժումը սկսելուց 2 ժամ հետո:

1 եղանակ                    2 եղանակ

8×2=16 կմ                       10-8=2կմ/ժ

10×2=20 կմ                      2×2=4կմ

20-16=4 կմ

Պատ.՝4 կմ

6.Թիվը ներկայացրեք երկու սովորական կոտորակների արտադրյալի տեսքով.

թ՞էռ= 1/3 x 2/6

4/24=2/3 x 2/8

63/85=7/5 x 9/17

 

 

Leave a Reply