Մաթեմատիկա տնային Ապրիլի 20

1.Համեմատիր.

112/121 < 116/121

81/15 > 9/15

2.Դասավորիր կոտորակները աճման կարգով.

48/125, 52/125, 55/125, 79/125, 151/125, 211/125

3.Տարբեր հայտարարներով կոտորակները բեր ընդհանուր հայտարարի և համեմատիր:

 

Տեղադրիր >< կամ = նշանը:

 

7/44  >  5/33

7/44=7×3/44×3=21/132

5/33=5×4/33×4=20/132

 

[44,33]=2x2x3x11=132

44=2x2x11

33=3×11

 

4.Գրեք 7/11 –ից մեծ այն բոլոր կոտորակները, որոնց համարիչը 7 է:

7/10, 7/9, 7/8, 7/7, 7/6, 7/5, 7/4, 7/3, 7/2, 7/1

 

5.Գումարեք կոտորակները.

5/14 + 16/20 + 9/42 = 576/420

[14,20,42]=420

5/14=5×30/14×30=150/420

16/20=16×21/20×21=336/420

9/42=9×10/42×10=90/420

150/420+336/420+90/420=576/420

 

7/21 + 19/42 + 16/7 = 1/3 + 19/42 + 16/7 = 129/42

1/3=1×14/3×14=14/42

19/42=19×1/42×1=19/42

16/7=16×6/7×6=96/42

14/42+19/42+96/42=129/42

[3,42,7]=42

 

 

 

Leave a Reply