Մաթեմատիկա Տնային Մայիսի 15

  • Image Caption

1.Համեմատեք խառը թվերը.

4 3/11 < 5 2/123

9 8×3/13×3=9 24/39 > 9 5/39

12 9/21 < 13 5/93

2.Աճման կարգով դասավորեք հետևյալ թվերը.

5 2/11 , 1 2/3 , 11 5/6 , 3 12/13 , 18 4/7 , 14 18/21

1 2/3, 3 12/13, 5 2/11, 11 5/6, 14 18/21, 18 4/7

3.Գծեք կոորդինատային ճառագայթ և նրա վրա նշեք հետևյալ թվերին համապատասխանող կետերը.

5 2/3

1 2/3

4 3/4

7 5/6

2 1/3

5 5/7

4.Ինչքանո՞վ պետք է մեծացնել 2/7  կոտորակը, որպեսզի ստացվի՝

6/7

6/7-2/7=4/7

2/7+4/7=6/7

4/5

4/5-2/7=28/35-10/35=18/35

1

1-2/7=7/7-2/7=5/7

2/7+5/7=1

  1. ա.1 ժամի ո՞ր մասն է 35 րոպեն:

1 ժամ = 60ր

35:5/60:5=7/12

բ.1 կիլոգրամի ո՞ր մասն է 25 գ-ը:

1կգ=1000գ

25=25/1000=1/40

1/40

6.Մտապահված է մի թիվ:Եթե այդ թվին ավելացնենք 127 և ստացված գումարից հանենք 89, ապա կտացվի 111: Գտեք մտապահված թիվը:

111+89=200

200-127=73

Ստուգում

73+127-81=111

 

 

 

 

 

Leave a Reply