Մաթեմատիկա տնային Մայիսի 8

  • Մաթեմ երկու

1.Կատարեք կոտորակների բաժանում.

3/7 : 4/9 = 3/7 x 9/4 = 27/28

9/16 : 18/19 = 9/16 x 19/18 = 3 x 19/ 16×6 = 57/96

23/36 : 41/53 = 23/36 x 53/41 = 23×53/36×41 = 1219/1476

2.Կատարեք բաժանում.

4 : 4/9 = 4/1 x 9/4 = 1×9/1×1 = 9

2 : 5/12 = 2/1 x 12/5 = 2×12/1×5 = 24/5

7 : 18/11 = 7/1 x 11/18 = 7×11/1×18 = 77/185

3.Երբ նավակն անցավ երկու նավամատույցների հեռավորության 2/7 -ը, մինչև ճանապարհի կեսին հասնելը  նրան մնաց անցնելու ևս 21 կմ: Գտեք նավամատույցների հեռավորությունը:

3/14 մասը 21 կիլոմետր է

21 : 3/14= 21/1 x 14/3 = 7×14/1×1=98(կմ)

Պատ.՝98կմ

4.Երկու թվերի գումարը 63/4 է: Թվերից մեկը մյուսից երկու անգամ մեծ է: Գտեք այդ թվերը:

63/4 : 3 = 63/4 x 1/3 = 21×1/4×1=21/4

21/4+21/4 =42/4

Պատ.՝42/4 և 21/4

5.Կատարեք հանում.

2/5 – 4/14 = 28/70 – 20/70 = 8:2/70:2 =4/35

[5,14]=5x2x7=70

2/5= 2×14/5×14=28/70

4/14=4×5/14×5=20/70

5=5

14=2×7

 

11/15 – 16/32 = 352/480 – 240/480 = 112:4/480:4=28:4/120:4=7/30

[15,32]=2x2x2x2x2x3x5=480

11/15=11×32/15×32 = 352/480

16/32=16×15/32×15 = 240/480

15=3×5

32=2x2x2x2x2

  1. Կատարեք բաժանում.

5/14 : 2 = 5/14 : 2/1 = 5/14 x 1/2 = 5×1/14×2 = 5/28

18/41 : 11 = 18/41 : 11/1 = 18/41 x 1×11 = 18×1/41×11 = 18/451

74/39 : 26 = 74/39 : 26/1 = 74/39 x 1/26 = 74×1/39×26 = 74×1/3×2 = 74:2/6:2=37/3

 

7.Համաձուլվածքը պարունակում է 3 մաս կապար և 5 մաս պղինձ: Քանի՞ գրամ կապար և քանի՞ գրամ պղինձ է պարունակում համաձուլվածքի՝ 320 գ անգված ունեցող կտորը:

5+3=8

Կապարը 3/8 մասն է

Պղինձը 5/8 մասն է

3/8 x 320 = 120 գ

320-120=200գ

Պատ.՝120 գ կապար, 200 գ պղինձ

Leave a Reply