Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Գնացքի մի վագոնում 36 ուղևոր կա, իսկ մյուսում՝ դրա 5/6-ը։
  Ընդամենը քանի՞ ուղևոր կա այդ երկու վագոններում։

36×5/6=30

30+36=66 հոգի

Պատ.՝66 հոգի

 1. Մրցավազքն անցկացվում էր 25 կմ երկարությամբ օղակաձև ճանապարհին։ Յուրաքանչյուր մեքենա մինչև վերջնագծին հասնելը
  20 անգամ պիտի անցներ այդ ճանապարհը։ Մեքենաներից մեկին
  մինչև վերջնագիծը մնում էր անցնելու ամբողջ ճանապարհի 1/5-ը։
  Քանի՞ կիլոմետր էր անցել մեքենան։

25×20=500

500/1×1/5=100

Պատ.՝մեքենանա անցել է 100կմ

 1. Աշխատանքի երկրորդ օրը խառատը մշակել է առաջին օրը մշակած
  մանրակների քանակի 8/15-ը։ Ընդամենը քանի՞ մանրակ է մշակել
  խառատը այդ երկու օրում, եթե երկրորդ օրը նա մշակել է 64
  մանրակ։

64:8/15=120

120+64=184

Պատ.՝184 մանրակ

 1. Գրադարանում կա 54600 գեղարվեստական և 8400 գիտական
  գիրք։ Քանի՞ անգամ է գրադարանում եղած գեղարվեստական
  գրքերի քանակն ավելի գիտականների քանակից։

54600/8400=546/84=273/42=91/14=6 7/14=6 1/2

 1. Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց
  գումարը հավասար է 60-ի։

I=x

II=5x

x+5x=6x

60:6=10

10×5=50

Պատ.՝10 և 50

Leave a Reply