Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Պահեստում 2000 կգ մթերք կար։ Առաջին օրը պահեստից տարան
  ամբողջ մթերքի 40 %-ը, երկրորդ օրը՝ մնացածի 30 %-ը։ Քանի՞
  կիլոգրամ մթերք մնաց պահեստում։

2000×40/100=800կգ (I)

2000-800=1200

1200×30/100=360կգ(II)

2000-(360+800)=840 կգ մնաց

181.Գտե՛ք թիվը, եթե հայտնի է, որ նրա`
բ) 35 %-ը հավասար է 140-ի

35% — 140

100% — x

x=140:35×100=400

դ) 7/10%-ը հավասար է 7/25-ի։

7/25:7/10×100=40

 1. Ուղղանկյան երկարությունը 18 սմ է, որ նրա լայնության 120 %-ն է։
  Գտե՛ք ուղղանկյան պարագիծը։

120% -18

100% — x

x=18×100:120=15

x=15

P=15×2+18×2=66սմ

 1. Որոշե՛ք, թե տրված թվերից առաջինը երկրորդի քանի տոկոսն է.

  ա) 5 և 100,
  5×100:100=5%
  գ) 28 և 140,
  28:140×100=500%
  ե) 4/5 և 40,
  4/5:40×100=5000
  բ) 25 և 125
  125:25×100=500%
  դ) 800 և 160
  800:160×100=500%
  զ)5 3/5 և 92
  5 3/5=28/5

28/5:92×100=6 2/23

Leave a Reply