Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Մայրուղու երկարությունը 660 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ մայրուղու պատկերումը
  քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 2750000 է։

660 կմ=66000000 սմ

66000000:2750000=6600/275=24 սմ

 1. Տեղանքում 625 մ երկարություն ունեցող հատվածին հատակագծում համապատասխանող հատվածի երկարությունը 5 սմ է։
  Որքա՞ն է երկու կետերի հեռավորությունը տեղանքում, եթե հատակագծում համապատասխան կետերի հեռավորությունը 10 սմ է։

625×2=1250 մ

 1. Ուղղանկյունաձև խաղահրապարակի կողմերի երկարությունները
  հատակագծում 4 սմ և 10 սմ են։ Որքա՞ն է այդ խաղահրապարակի
  երկարությունը, եթե նրա լայնությունը 18 մ է

2 սմ համապատասխանում է 9 մ

10 սմ համապատասխանում է 45 մ

 1. Շրջանագծի շառավիղը 3 սմ է
  (տե՛ս նկ. 9)։ Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյան մակերեսը։

3×2=6

6×5=30 սմ

30×6=180 սմ2

 1. Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի
  հավասարություն.

ա) x : 25 = 2 : 5,

25×2=50

50:5=10

x=10

65/y=13/9

65×9=585

585:13=45

y=45

Leave a Reply