Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. 35-րդ նկարում պատկերված է մեքենայի շարժման գրաֆիկը.
  Գրաֆիկով որոշե՛ք՝
  ա) քանի կիլոմետր է անցել մեքենան 5 ժամում,
  300 կմ
 2. բ) շարժման սկզբնակետից ինչ հեռավորության վրա է գտնվել մեքենան 1 ժ անց, 2 1/2 ժ անց,
 3. 1 ժամ անց — 60 կմ
  2 1/2 ժամ անց -150 կմ
 4. գ) որքան ժամանակում է մեքենան անցել 90 կմ։

1 ժամ 30 րոպեում

 1. Ունենք միևնույն 48 սմ2
  մակերեսով 5 ուղղանկյուն։ Այդ ուղղանկյունների լայնություններն են՝ 1 սմ, 2 սմ, 3 սմ, 4 սմ, 6 սմ։ Կազմե՛ք
  ուղղանկյունների լայնությունից նրանց երկարությունների կախման աղյուսակը և համապատասխան գրաֆիկը։
 1. Մեքենան 100 կմ անցնելու համար ծախսում է 10 լ բենզին: Նկատի
  ունենալով, որ մեքենայի բենզինի բաքի տարողությունը 80 լ է`
  որոշե՛ք, թե որքան բենզին կմնա բաքում, երբ մեքենան անցնի
  20 կմ, 40 կմ, 60 կմ, 80 կմ: Կազմե՛ք համապատասխան գրաֆիկը:
 1. Գրե՛ք երկու համեմատություն, որոնց եզրային անդամների
  արտադրյալը հավասար է 36-ի։

12 : 2 = 18 : 3

4 : 8 = 18 : 9

 1. Դպրոցի տասներորդ դասարանցիներից գերազանցիկ են 15-ը, որ
  նրանց 20 %-ն է։ Ընդամենը քանի՞ աշակերտ կա տասներորդ
  դասարաններում։

20% — 15

100 — x

x=100×15/20=75

x=75 աշակերտ

Պատ.՝75 աշակերտ

Leave a Reply