Մաթեմատիկա տնային

 • Մաթեմ երկու
 1. Ո՞ր իրադարձությունն է պատահական, ո՞րը՝ հավաստի, ո՞րը՝
  անհնար.
  ա) Գցում են խաղոսկրը. կբացվի 1, 2, 3, 4, 5, 6 թվերից որևէ
  մեկը։
 2. հավաստի
  բ) Գնել են մի փոշեկուլ. պարզվել է, որ այն խոտան է։
 3. պատահական
  գ) Հայաստանցի մարզիկը կդառնա օլիմպիական խաղերի
  չեմպիոն։
 4. պատահական
  դ) Աքաղաղը ձու է ածել։
 5. անհնար
  ե) Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 6 թիվը։
 6. պատահական
  զ) Գցել են խաղոսկրը. բացվել է 10 թիվը։
 7. անհնար
  է) Աֆրիկայում Կոնգո գետը ծածկվել է սառույցով։
 8. անհնար
  ը) Անկոչ հյուր է եկել։
 9. պատահական
  թ) Հրանոթը կրակել է. լսվել է դղրդյուն։

հավաստի

 1. Քանի՞ ելք ունի այն պատահական փորձը, երբ միաժամանակ
  նետվում է երկու մետաղադրամ:

3 ելք

Կատարե՛ք գործողությունները.

23199:57=407

4 1/2 = 9/2

5 2/3 = 17/3

13 1/2 = 27/2

9/2×17/3=51/2

51/2×2=51

51:27/2=34/9=3 7/9

407+3 7/9=410 7/9

 1. Եռանկյան կողմերի երկարությունները համեմատական են 6, 7, 9
  թվերին։ Գտե՛ք եռանկյան կողմերի երկարությունները, եթե
  նրանցից ամենափոքրն ունի 12 սմ երկարություն։

12:6=2

7×2=14սմ

9×2=18սմ

Leave a Reply